Säkerhet

Föreningen vill att säkerhet i alla dess aspekter skall fungera i samband med alla våra aktivteter. Det betyder, exempelvis, att båtarna skall vara i gott skick, förtöjningarna säkra, de som seglar vara fokuserade på uppgiften och vilja bli duktigare och mer uppmärksamma. Utkik så vi inte riskerar kollisioner. Kunskapsutveckling är också en säkerhetsfråga.
 

Föreningen Träibatn, aktuella och kommande aktiviteter

Force Majeure! Notera att somliga av nedanstående aktiviteter kan ställas in eller förändras av Covid-19-pandemin.
I så fall återkommer vi med uppdaterad information!

Seglingssäsongen 2022
Inleds i senare delen av maj, förhoppningsvis den 16:e.
Måndagar 18:00 Arrangeras av Träibatn.
Barn- och familjeseglingar
Arrangemang för barn och juniorer med föräldrar. Segling och rodd med olika båtar.
Måndagar kl 16-18. Klockan 18 används någon av männingarnaa på så sätt att den båten är lämplig för barn- och familjesegling vidare under kvällen! Arrangeras av Träibatn.
Seglingar i Västergarn, måndagskvällar kl 18-21
Tillfälle att träna och utveckla sina förmågor och för gäster att uppleva trevnaden i segling med denna typ av traditionella båtar.
slutet av maj - 19 sept Arrangeras av Träibatn.
Allmogebåtens dag 6 juni
Flerårig tradition. Gott väder, gott samarbete, god publik och trevliga rodd- och seglingsturer med gäster ombord på förmiddagen. Exempel på strandkultur. En tävlings-/uppvisningssegling avslutar dagen (skepparmöte 13:00, seglingen startar 14:00).
6 juni 11:00-16:00 Arrangeras av Träibatn, Gotlands fiskerimuseum Kovik och Koviks fiskareförening i samverkan.
Holmen runt, kappsegling i Herrvik 11 juni Arrangeras av Föreningen .
Postrodden över Ålands hav
Sjuström III och en besättning om fyra personer deltar. Sjuström III har ofta deltagit under de två sista decennierna då familjerna Gattberg ägt båten. Vi återupptar nu traditionen.
18 juni Arrangeras av Föreningen Postrodden över Ålands hav. Träibatn deltar med en båt.
Midsommardagsseglingen i Katthammarsvik 25 juni Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar. Träibatn deltar.
Krogracet Långsegling nära Katthammarsvik 9 juli Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar.
Askugrund runt Ny segling på Fårös sydostsida 16 juli Arrangeras av hamnföreningen Husbod.
Hamra Vattendag i Vändburg, del av Hamraveckan 20 juli, reserv 21 juli om vädret kräver Arrangeras av Hamra bygdegårdsförening. Mellan klockan 13 och 17, kanske lite längre.
Västergarnsseglingen & Västergarns sockendag 23 juli Arrangeras av Träibatn & Västergarns sockenförening.
Sundsseglingen
Dagen inleds med Sundssimmet mellan Fårösund och Broa t.o.r. Därefter segling för olika traditionella båtar Fårösund - Bungeör - Broa - Fårösund lagom många varv.
30 juli Arrangeras av Fårösunds båtklubb.
Östergarnsbåtars klubbmästerskap Öppet klubbmästerskap 7 augusti Arrangeras av Föreningen Östergarnsbåtar.
Träibatns klubbmästerskap i Västergarn Ej beslutat Arrangeras av Träibatn.
Utställning vid Klinte marknad Båtvisning, lotter och trevligt prat 24 september Träibatn deltar.

 
För Träibatns och Östergarnsbåtars seglingar gäller vanligtvis skepparmöte kl 11:30 och start 13:00.

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2022 ©traibatn.se
info@traibatn.se