Föreningen Träibatns båtar

Följande aktiva båtar finns i föreningens ägo:

RAFNA, från Broa på Fårö. Välseglande enmänning.

 

JUNGFRUN, byggd i Kovik, Sanda 1977. Välseglande tvåmänning.

 

LANGHALU, byggd i Väte 1978. Tvåmänning. Renoverad 2012-2013, justeringar 2015. Välseglande tvåmänning.

 

LISA af MÖLNOR, byggd 1975-76 av Herbert Miller, Mölnor på Fårö, baserat på egen erfarenhet och utan ritning. Stor lättrodd och välseglande tvåmänning. Segel utslagna och levererade av Harry Klingvall. Båten kom i föreningens ägo under sensommaren 2015.

 

RAN, nybygge efter Henry Ahlqvists tremänningsritning. Byggd under åren 2014-2016, sjösatt den 28 augusti 2016 i Västergarn.

 

Flatäska, byggd av Sven Ahlgren. Renoverad 2012, 2014.

Följande båtar är inte seglande båtar men finns i föreningens ägo:

OJMUNDSBÅTEN, tvåmänning byggd år 1890 för Jakob Jakobsson, Lilla Sindarve, Hamra, av fyrmästare Wirsén vid Hoburgs fyr. Båten har under lång tid varit deponerad som museibåt på gården Petes i Hablingbo. Båten är nu tillbaka i Träibatns vård och har uppmätts noggrant.

 

STOCKBÅTEN, replika av stenåldersbåt i form av en urholkad stam av poppel. Deponerad som museibåt hos Länsmuseet (Gotlands Fornsal) för dess utställningsverksamhet. Den ingår i den aktuella interaktiva utställningen "Skepp o Skoj".

 

”BÄLBÅTEN" eller "BÄLLA", köl, stävar och alla bord utom de sista är på plats. Spantning pågår. Bygget inleddes vid kursen "Klink på fri hand" som genomfördes i Bäl. Arbetet sker i Tofta.

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2020 ©traibatn.se
info@traibatn.se