Bälla, Träibatns 17½ fots tvåmänning

Bälla, hur blev hon till?

Intresset för båtbyggnation i klinkteknik, den traditionella metonden i Norden för att bygga båtar i olika storlekar för fiske, handel, örlog och begravningar, ledde fram till ett seminarium i Bäl år 2013. Folk från olika nordiska länder och trakter samlades för att bygga på ett spännande sätt - utan mallar men enligt metoden "på fri hand", alltså genom att pressa borden med hjälp av stöttor för att ge skrovet den önskade formen.

Seminariets mål var att arbeta med tekniken, inte att färdigställa skrovet. Efter seminariet fick Träibatn det påbörjade skrovet som gåva. Nu, sommaren 2021, efter lång tid och efter att vi övergått till att arbeta med mallar till vår hjälp, har bygget gått i mål.

Detaljer i utrustning och rigg har kommit till och med det har vi fått en nybyggd, fräsch och frisk mindre båt i föreningen.

Medsols Runt Gotland sommaren 2021

Centralpersoner för seglingens organisation och bemanning är Peter Björkegren och Niklas Wickman.

Dag 1 (25 juli)

Besättning: Håkan Westberg, Peter Björkegren

Bälla lämnade Västergarn klockan 09:25 och åtföljdes av Lisa af Mölnor, som följde Bälla till Gnisvärd. De inledande vindarna (grundvind kring 4 m/s och upp mot 8 m/s i byarna) från sydost (SO) gav god fart upp till Gnisvärd som passerades ungefär 10:50. Efterhand vred den sakta avtagande vinden via ost till ännu mer motsatt den avsedda kursen (OtillN), varför Håkan och Peter alltmer tvingades att segla bidevind. Blåhäll passerades 11:40 under inledande kryss på väg mot etappmålet, som blev Själsö vid 21-tiden på kvällen. Den avslutande kryssen tog lång tid... Under resan till Blåhäll (7,3 NM) var medelhastigheten 3,3 knop men under återstoden av distansen sjönk hastigheten till 1 knop vad gäller den avsedda kursen. Kryss betyder att man seglar avsevärt längre distanser...-
Segelbåtar, motorbåtar, segelfartyg, lastfartyg och färjor siktades och passerades på säkra avstånd.

Dag 2 (26 juli)

Besättning: Håkan Westberg, Peter Björkegren

Andra etappen gick vidare från Själsö till Hallshuks fiskeläge. Avgång vid strax efter 9:00. Första delen av resan går effektivt med vind från sydost. Man passerar Lickershamn vid 12-tiden. Det betyder att första delen av andra dagens resa, cirka 10 NM, görs med en hastighet som är lika med första dagens inledning.

De två första dagarnas eftermiddagsseglingar sker i avlandsvind under Gotlandskustens västra bergssida. Detta lovar byiga vindar, speciellt om man går relativt nära land.

Sjöbrisen som växer till under dagar med solvärme, speciellt under eftermiddagarna, påverkar också möjligheterna att segla effektivt. Sjöbris drivs av att luft över land värms upp mer än luft över vatten och börjar stiga uppåt i atmosfären. Undertrycket vid marken gör att luft flödar in från området utanför. Från början kommer luften rakt från havet och in mot land, vilket gör att grundvindens ostliga komponent vid Gotlands västsida försvagas. Efterhand som eftermiddagen framskrider vrider sjöbrisen mer till nordlig vind (snett framifrån höger om man står på stranden) av Corioliseffekten, något som leder till att Bälla får vind från norr som i sin tur kan framtvinga kryss på slutet av dagsetappen. Nattens motsvarighet till sjöbris kallas landbris, vars vindar är motsatta sjöbrisens.

Dag 3 (27 juli)

Besättning: Torgny Enblom, Maria Brunskog

Avgång från Hallshuk klockan 9:00. Första etappen går över Kappelshamnsvikens mynning, en sträcka på dryga 3 nautiska mil. Den delen av dagsetappen bör ta cirka 1 timme, förutsatt att väder och vind samarbetar.

SMHI:s prognos på morgonen sade dock att dagen börjar med ostliga vindar på upp till 4 m/s men att de kan växa till, kanske till det dubbla under dagen och vrida mer på sydost. En period på eftermiddagen kan vindarna även bli sydliga.

Enligt seglingsrapporterna har vinden blåst bort. Halva bredden av Kappelshamnsvikens mynning tog tre timmar att avnjuta, så farten var inte den högsta. Ar blir etappens mål. Dagens etapp blev således 7 NM och medelfarten har hamnat en bit under 1 knop, ett tydligt tecken på att även om båten är lättdriven så behövs det framdrivningskraft...

Dag 4 (28 juli)

Besättning: Anders Ljungholm, Johan Bergström

Avfärd från Ar i riktning österut klockan 09:50. Passagen runt Vialmsudd - som ligger strax före Norra gattet i sundet Fårösund - kan tas på olika sätt: strandnära med noga koll på det grunda området Vialmsrev, alternativt halvvägs ut mot fyren Svingrund - längre men säkrare. Därefter girar man styrbord och går in i sundet. Bälla har passerat Fårösund (samhället) 12:00. 6 NM på 2 timmar motsvarar 3 knop.

SMHI redovisar byiga vindar från VNV norr om sundet på förmiddagen och V på 6-8 m/s för området söder om sundet på eftermiddagen. Det bör vara lättseglat från Fårösund och vidare, 3,5 NM, till Bungenäs. Därefter blir det hård kryss som gäller - om SMHI har rätt i sin prognos att vinden går över på SV.

Passagen av Bungenäs södra udde skedde omkring kl 13 eller kort därefter. Sedan mötte man starka och byiga vindar från SV. Färden gick till Lergrav i Rute, i sydvästlig riktning. Ankomst klockan 20:30 motsvarar en fart mot målet på 0,6 knop.

Dag 5 29 juli

Håkan Westberg ror och seglar Bälla från Lergrav till Valleviken (3 NM) där hon kan ligga säkert och tas upp på land för kontroll. Start omkring klockan 10.

Dag 6 30 juli

En titt i sjökortet eller på en karta visar att från och med nu kommer de närmsta etapperna av färden att gå på kurser mellan syd och sydväst längs Gotlands ostsida. De flesta platser för raster och dygnsvila fordrar också segling mot väster. Eftersom de vanligaste vindarna kring Gotland (och hela det globala norra västvindsbältet)är från SV och V på sommarhalvåret får vi vänta oss flera dagar med utmanande vinderbjudanden. Seglingen har gått in i en fas då vindar i sektorn nordväst-nordost (NV-NO) är mest uppskattade. Inte förrän man rundar Hoburg - Gotlands syligaste udde - uppskattas återigen vindar i den sydliga sektorn.

SMHI:s olika prognoser (sjö- och kustväderprognos samt prognos för orter) aviserar byiga vindar med grundvind kring 5-8 m/s från SV och byar upp till 25 m/s till och från under åtminstone två dagar. Åska kan förväntas i samband med att kraftiga vädersystem går norröver över Sverige.

Icke seglingsbart väder, speciellt för båtar med dålig kryssförmåga. "Överfallsväder" och "förlisningsväder" är andra uttryck för det aktuella vädret.

Dag 7 31 juli

Det grova vädret fortsätter. Kuling som grundvind och byigt, bäst för folk och båtar allt vara kvar på land.

Dag 8 1 augusti

Kulingen har lättat så det är möjligt att planera för segling igen.

Dag 9 2 augusti

Besättning: Torgny Enblom, Anders Ljungholm

Seglingsbart väder. Avgång från Valleviken och segling mot Botvaldevik. Resan är cirka 14 NM. Avsegling vid 10-tiden och framme ungefär 18:30.

Dag 10 3 augusti

Besättning: Anders Ljungholm, Lars Klingstedt

SMHI:s prognos anger svaga nordliga och nordvästliga vindar för större delen av dagen. Vid Östergarnslandet gäller att vinden vrider via ost till syd och sydväst under sen eftermiddag eller mot kvällen. Det bör betyda bekväma vindriktningar under en stor del av etappen.

Avgång från Botvaldevik under segel i den lätta nordvästliga vinden. Kurs SSO mot Östergarn. Svanar, större strandpipare och ejder passerar. Då man kommer nära Grogarnsberget (mellan Katthammarsvik och Herrvik) har vinden mojnat så mycket att det blir årorna som får driva Bälla framåt. En säl i närheten blir nyfiken och följer med Bälla på den sydgående resan. Efter en stunds segling och kryss är det tydligt att vindkantringen mot sydlig vind redan skett, varför det blev effektivast att ta till årorna igen. Sysne på Östergarnslandets sydsida blev etappmål denna dag.

Resan på 16 NM på knappt 8 timmar ger en medelfart på 2 knop - är det lätta vindar och man länsar undan "vinden" är det svårt att få högre fart än så. Rodd med ett årpar ger enkelt en fart på 3 knop en kortare stund och kanske 2 knop under längre tider. Vill man hålla 3 knop under åror är det nog bra att två personer ror tillsammans.

Dag 11 4 augusti

Ingen mer segling för tillfället. Bälla får ta sig upp ur vattnet och fortsätta sin resa till Västergarn på båtsläp.

Om det går att skapa en seglingsperiod senare under sensommaren/förhösten eller om fortsättningen av resan skall anstå till kommande år är skrivet i stjärnorna! Bälla Runt Gotland-kommittén (Peter Björkegren och Niklas Wickman) håller i frågan.

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2021 ©traibatn.se
info@traibatn.se