Föreningen Träibatn, den gotländska allmogebåtföreningen

Vill du uppleva traditionella gotländska träbåtar?

Då har du kommit rätt, här finns plats för alla som tycker om traditionella träbåtar och segel. Föreningens uppgift är (i enlighet med våra stadgar) att verka för att de gamla gotländska en-, två- och tremänningarna bibehålls, brukas och nytillverkas.

 

Vi gör detta genom att segla och ro båtarna på sommaren. På vintern tar vi hand om dem – ibland behöver reparationer göras men ofta räcker det med det grundläggande underhållet – tjära och olja för att hålla skrovet i skick. Åror, årtullar, master, sprin och klyvarbommar synas och förnyas vid behov. Skot, fall och segelduk kontrolleras och somliga vintrar syr vi nya segel för att ersätta uttjänta och slitna segel.

 

Föreningen Träibatn har sin hemmahamn i Västergarn på västra Gotland. Under sommaren samlas vi varje måndagskväll och seglar, pysslar och pratar om gotländska allmogebåtar. Beroende av väder och vind och medlemmarnas kraft och vilja är båtarna igång också andra dagar och kvällar under sommaren. Vi rör oss också på andra platser längs Gotlands kuster.

 

Du kanske redan äger en båt och vill umgås och segla med likasinnade, eller bara komma förbi och njuta av tjärdoft och fyllda segel? Eller har du en båt och vill diskutera underhåll och användning?

Aktivtetslistan förändras!

Covid-19 ställer till!

Den aktuella pandemin påverkar starkt vår verksamhet. Vi kan inte skapa och stödja arrangemang som kan förväntas locka för mycket publik.

 

Allmogebåtens dag i Kovik inställt!

Träibatn och muséet i Kovik är eniga att Allmogebåtens dag (på nationaldagen den 6 juni) ställs in detta år. De senare åren har flera hundra personer från många olika ställen kommit till Kovik och njutit aktiviteterna. Skalan är alltså större än vad som är tillåtligt och många av deltagarna och gästerna ingår i olika riskgrupper.
Vi hoppas att kunna återkomma med en Allmogebåtens dag år 2021 men tills vidare satsar vi på säkerheten.

 

Djupviks hamndag i Djupvik, Eksta, är inställt!

Vi är informerade av Djupvisk hamnförening att de resonerar på samma sätt som vi gjort angående Allmogebåtens dag och ställer in evenemanget detta år.

 

Segling i Vändburg, del i Hamraveckan!

I skrivande stund vet vi inte hur Hamraveckan ser på möjligheterna att genomföra aktiviteterna. Träibatn har seglat med turister och gäster i hamnområdet - något som varit varmt uppskattat - men vi konstaterar att detta år kan vi inta ha gäster med i våra båtar. Vi kan således delta och visa upp båtar men inte genomföra gästseglingar i år.

 

Lite mer om förändringar av aktiviteterna under sommaren:

De flesta av våra båtar är i vattnet och väntar på medlemmar som vill använda dem, dels på måndagar och dels andra dagar.

Vi hoppas och tror på möjligheter att segla ungefär som vanligt på måndagarna. Dock: Vi begränsar deltagandet till föreningens medlemmar. Om någon, som har kunnande för att vara skeppare på en av föreningens båtar, vill invitera några av sina vänner, så bokar de en båt en annan dag då den är ledig. Detta motsvarar ungefärligen hur vi brukat ta emot skolungdomar och andra grupper.

 

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2020 ©traibatn.se
info@traibatn.se