Att ro och att segla

Roddbåtar för fiske

Båtarna runt Gotlands kuster förekom i olika storlekar beroende på syfte och bemanningsmöjligheter. Under senare tider har namnen enmänning, tvåmänning och tremänning vuxit fram som beteckningar på lillbåtarna, båtarna och storbåtarna.

Båtarna var främst fiskebåtar som skulle kunna ros lätt i alla väder men givetvis uppskattades möjligheten att segla vindarna var de rätta.

 

Att ro, att omvandla en paddel som hålls och styrs med två händer till en hävarm som fästs på ett rörligt sätt vid båtens reling, var ett stort utvecklingssteg. Den gotländska åran är en fast åra med en hank av ene, som fäster runt en tapp, en roning, monterad på insidan av båtens reling. Slitytan på åran och relingen var oftast förstärkta med bitar av ek, ett starkt träslag.

Att segla i olika väder

Vid undanvindsegling (akterlig vind, läns) är det främst de bakre seglen som får vind. Om man seglar längre sträckor kan man överväga att beslå bakre seglet för att låta de främre seglen ta över arbetet. I så fall blir det lättare att hålla båten på rätt kurs.

Vid segling i halv vind och bidevind är det känsligt att skotningen är lagom - att man inte får backvind i seglen eller skotar för hårt så båten krängs ner i onödan. Korrekt skotning gör att trycket på rodret neutraliseras. Båten skall dock vara något lovgirig.

Ett slag i lovart inleds med att aktre seglet skotas i lovart varefter man girar och gärna lättar på skotningen av förseglen. Krängs båten ner i lä vänder den lättare mot och genom vinden.

Riggen

Båtens rigg med master, toppstänger och klyvarbom å ena sidan och segel och skot å den andra skall kunna användas i allt mellan nästan total brist på vind till starka och byiga vindar. Det måste också gå att bärga och beslå seglen ute på öppna havet, då vinden förändras.

Att avgöra placering och dimensionering av master, klyvarbom och toppstänger är en grannlaga uppgift i samband med byggandet av en båt. Detta samordnas med planering av seglens storlek och skotning.

Mer detaljer och tekniska råd!

Träibatns verksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Copyright 2020 ©traibatn.se
info@traibatn.se